Έλεγχος περιβάλλοντος θερμοκηπίωνΘΕΡΜΑΝΣΗ: Με μεταλλικές ή πλαστικές σωλήνες, αερόθερμα, λέβητες, κυκλοφορητές, συστήματα αυτοματισμού, αντιστάσεις ριζωτηρίων.

ΘΕΡΜΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ: Με πανί σκίασης και εξοικονόμησης ενέργειας σε ποσοστό ανάλογα με την καλλιέργεια. Σύστημα κίνησης με ηλεκτρομειωτήρα και αυτοματισμό.

ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗ: για την αύξηση της υγρασίας και μείωση της θερμοκρασίας με συστήματα υψηλής πίεσης,είτε  μέσης πίεσης.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ: Σωλήνες, αντλητικά, συνδετικά εξαρτήματα, αντλίες λίπανσης υδροπονίας

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ:  Σύστημα ελεγχόμενο από PC(ηλεκτρονικό υπολογιστή),προσαρμόσιμο σε κάθε εφαρμογή. Λαμβάνοντας δεδομένα χρόνου, θερμοκρασίας, υγρασίας, ταχύτητας ανέμου, παροχής και πίεσης δικτύου άρδευσης, ph και αγωγιμότητας νερού άρδευσης έχει την δυνατότητα να κατευθύνει όλα τα συστήματα εντός του θερμοκηπίου.